Hvorfor holde heste i løsdrift?

Hesten er et stort dyr, som kræver plads, lys og luft. Den er skabt til at være meget i bevægelse.

I traditionelle stalde bliver hestens muligheder for bevægelse stærkt begrænset. Skal hestene kunne røre sig tilstrækkeligt, må de holdes i løsdriftsstalde og have mulighed for at komme ud på motionsarealer. Heste som går ude hele tiden, udvikler en god pels og tåler lave temperaturer, vind og nedbør.

Heste er flokdyr med stort behov for social kontakt. Bedste flokstørrelse ved opdræt i løsdrift og fælles græsning er 6-8.

Ovenstående er uddrag fra "Hestehold - en grundbog" kapitel 1 Hestehold, Landbrugsforlaget, Juni 2004.

 

Løsdriften i StaldFredensborg er indrettet så der kan laves mellem 1 og op til 4 separate løsdriftsafsnit, afhængig af behov.

Stalden opfylder alle de nye krav til stalde plus 50% ekstra plads.

Løsdrift for heste